English

Cydlynydd Gwasanaethau – Cyfnod Mamolaeth

Swydd ran-amser- 30 awr yr wythnos.

Cyflog - £21, 429

Dyma gyfle gwych ar gyfer unigolyn brwdfrydig – rydym yn cynnig contract tymor penodol dros gyfnod mamolaeth, tan fis Tachwedd 2018.

Oes gennych chi brofiad o redeg gwasanaeth cymorth?

Oes gennych chi brofiad o hyfforddi a rheoli gwirfoddolwyr?

Swydd y Cydlynydd Gwasanaethau yw datblygu a goruchwylio'r gwasanaeth Llinell Gymorth sydd gennym yng Nghymru.

I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle hwn, cysylltwch â Rachael Nicholson-Wright: [email protected]

Disgrifiad Swydd

Manyleb yr Unigolyn

I geisio am sydd anfonwch eich C.V. at [email protected].

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 16 Mawrth 2018.