English

Cydlynydd Gwasanaethau – Cyfnod Mamolaeth

Swydd ran-amser- 30 awr yr wythnos.

Cyflog - £21, 429

Dyma gyfle gwych ar gyfer unigolyn brwdfrydig – rydym yn cynnig contract tymor penodol dros gyfnod mamolaeth, tan fis Tachwedd 2018.

Oes gennych chi brofiad o redeg gwasanaeth cymorth?

Oes gennych chi brofiad o hyfforddi a rheoli gwirfoddolwyr?

Swydd y Cydlynydd Gwasanaethau yw datblygu a goruchwylio'r gwasanaeth Llinell Gymorth sydd gennym yng Nghymru.

I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle hwn, cysylltwch â Rachael Nicholson-Wright on [email protected]

Disgrifiad Swydd

Manyleb yr Unigolyn

Ffurflen gais

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 29 Ionawr 2018.