English

Mae gan AEA ystod o adnoddau ar gamdriniaeth pobl hŷn a allai fod o ddefnydd i chi. Mae mwyafrif y taflenni ar gael am ddim, gallwch archebu rhai ohonynt yma, neu maent hefyd ar gael i’w lawrlwytho. Mae DVDs hyfforddi yn ogystal â chynnyrch eraill a allai fod o ddefnydd i chi ar gael yn ein siop.

Mae AEA Cymru yn cydlynu rhwydwaith ymarferwyr i’r rheini sydd am helpu i lywio ein gwaith ar fynd i’r afael â cham-drin yng Nghymru. Rydym yn edrych am unigolion brwd sy’n teimlo y gall eu harbenigedd a’u profiad helpu i ddatblygu arferion yn y maes. Bydd fforwm AEA Cymru yna’n bwydo i rwydwaith Action on Elder Abuse ar draws gwledydd Prydain gan ddod â phrofiad Cymru a’r gwledydd eraill ynghyd a dysgu gan y gwaith sy’n digwydd yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon a Lloegr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd mwy o ran gydag AEA Cymru, efallai yr hoffech chi wneud cais i ymuno â’n Pwyllgor Ymgynghorol.