Welcome to Action on Elder Abuse Cymru

Cymraeg

Challenging, Preventing, Supporting

Action on Elder Abuse (AEA) Cymru is a specialist charity committed to preventing abuse against older people. As the only charity in Wales to focus solely on elder abuse, we have the expertise and the experience to support victims, their families and those who care for them.

 

Call our helpline for confidential advice & support: 080 8808 8141

Sign up for our newsletter here

Gwirfoddoli gydag AEA Cymru

Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn rhan hanfodol o’n gwaith ni erioed. Bydd gwirfoddoli gydag AEA Cymru yn ein helpu ni i gynyddu cefnogaeth leol i’r rhai sy’n profi camdriniaeth neu sydd mewn perygl o gamdriniaeth. Read more

Llinell Gymorth

Os ydych chi'n cael eich cam-drin, mae'n bwysig eich bod yn gwybod nad eich bai chi yw hynny a bod ffyrdd o gael cymorth. Mae'n hanfodol eich bod yn siarad â rhywun Read more

Cynadleddau a Digwyddiadau

Cynadleddau a Digwyddiadau Bob blwyddyn bydd AEA Cymru yn cynnal cynhadledd ar thema benodol sy’n ymwneud â cham-drin pobl hŷn. Mae’r cynadleddau hyn wedi’u hanelu at weithwyr proffesiynol ac yn edrych ar faterion ym ymwneud â diogelu pobl hŷn, y cyd-destun yng Nghymru ac yn hwyluso dysgu oddi wrth arferion gorau. Noddwyd gan Julie James, AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip Read more

Ymgyrchu

Mae AEA Cymru yn ymrwymedig i atal camdriniaeth pobl hŷn drwy godi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu dros newid. Mae mwy am ein hymgyrchoedd diweddaraf yma. Read more